Firma oferuje kompleksowe usługi brukarskie.

Zakres usług obejmuje:

- doradztwo w zakresie wzornictwa i doboru materiałów,
- szkic, projekt, (wizualizacja),
- budowa chodników, placów, schodów, tarasów, parkingów,
- robory ziemne, wywóz gruzu i ziemi,
- podbudowy z kruszyw, wjazdów tłuczniowych,
- zagospodarowanie terenów, zagęszczanie gruntów,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- wykonanie studzienek deszczowych i studni chłonnych,
- odwodnienie liniowe, kratki deszczowe, drenaż
- wykonanie schodów z obrzeży i palisad,
- ułożenie krawężników i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi,

Zapewniamy kompleksowa organizację usług począwszy od robót pomiarowo-niwelacyjnych, przez organizację dostaw materiałów i usług pomocniczych po profesjonalne wykonawstwo.
Naszymi referencjami są dotychczas wykonane prace.
Zapraszamy do galerii.